siemens

vyzkoušejte si náš alarm

V obchodech Google play pro Android a iTunes pro Apple jsou ZDARMA k dispozici aplikace pro správu EZS Intrunet SPC a D-Mar Synco Living od výrobce Siemens.

SPCconnect

Aplikace pro EZS Intrunet SPC Siemens se jmenuje SPC Connect (siemens spc connect) a po zadání názvu Vám jej mobilní zařízení v e-obchodě vyhledá. Pro spuštění aplikace je nutné mít zaregistrován účet na portálu www.spcconnect.compro testovací účely Vám nabízíme přihlašovací údaje k našemu PR účtu:

Username:  TESTspcconnect                            Password:  TestRosch2dis

Po zadání údajů dojde k synchronizaci aplikace s účtem a nabídne Vám všechny v účtu registrované ústředny. Práva uživatele SPCconnect jsou dána Jménem a Heslem uživatele při registraci ústředny do účtu SPC Connect, samozřejmě musí mít povolen WEB přístup v ústředně. Design a funkčnost je shodná s původní aplikací SPCanywhere, tedy je možné ovládat střežení, dveře a výstupy, nahlížet kamery a deníky, kontrolovat zóny. Portál www.spcconnect.com umožní technikovi přejít k přímému spojení s WEB serverem a tím i plnou správu ústředny. Tento krok umožníme testovat spolupracujícím firmám na vyžádání.

Pro uživatelský náhled přes webový prohlížeč po výběru ústředny oranžovou ikonou zvolte Connect To Panel Web Page, zadejte ID Uzivatele: General , Heslo: 1313. Sytém Vám nabídne přehled a správu oblastí, seznam aktivních poplachů, video, ovládání výstupů a dveří, deníky, správu uživatelů a jejich profilů, … , tedy vše, co má uživatel ve svém profilu povoleno.

Odkazy ke stažení aplikace

Apple – Intrunet SPC nebo Android – Intrunet SPC

Nedílnou součástí Rosch2 DISovské podpory se stalo SPC trvale připojené k WAN síti. Pomáhá nám při konzultacích se spolupracujícími organizaci v řešení drobných problémů a při školeních mimo sídlo firmy. Logickým dalším krokem byla žádost servisních organizací o možnost použít naše SPC jako presentační, tedy umožnit zákazníkovi nahlédnout, přiblížit mu konečný stav a výhody produktu.

Tato presentace se při prodeji ukázala jako velmi účinná, proto nabízíme tuto možnost všem více či méně spolupracujícím servisním organizacím.

SPC DHCP? Již NE !! Po spuštění Poplachového přenosového systému ATS se ústředna spojí se serverem SPC Connect a vytvoří obousměrnou trasu pro předávání informací. Odpadá tím portování v routerech i laškování s MAC adresou, pevnými či přidělovanýmí IP adresami.

Pro zónovou regulaci tepla Synco Living byla vytvořena aplikace HomeControl. Je také zdarma a po instalaci a zadání přihlašovacích údajů a IP adresy získáte nástroj pro dálkovou správu Vaší zónové regulace. Aplikace Vám umožní správu dvou instalací Synco Livig, respektive jeho WEB serverů, každý může ovládat až 4 řídící jednotky. Je možné měnit režim topení, TUV, získat informaci o aktuálních teplotách, při neočekávaném návratu z dovolené přerušit odstávku kotle a vrátit se do vyhřátého domu.

HomeControl

Odkazy ke stažení aplikace

Apple – Synco Living nebo Android – Synco Living

tomto případě můžete použít prozatím pouze demo. Přihlašovacími údaji do instalace jednatele společnosti bychom se vystavovali nebezpečí, že by se nám jednatel společnosti po Vašich testech upekl nebo nastydl.

V  případě dotazů nebo nefunkčnosti připojení nás prosím kontaktujte!!